Palveluitamme käyttävät muun muassa:

Virkisteri tuottaa henkilöstön liikuntapalvelut yritysten omissa tiloissa tai niiden välittömässä läheisyydessä. Henkilöstöä innostetaan ottamaan vastuu omasta fyysisestä työhyvinvoinnistaan kokonaisvaltaisella, innostavalla ja kustannustehokkalla tavalla työelämän kaikissa vaiheissa.

Päivittäisessä työssä virkisteriläiset uskovat pitkäjänteisyyteen, yhteisöllisyyteen ja positiivisen motivoinnin ja esimerkkien voimaan.

Säännöllinen henkilöstöliikunta on paitsi tehokas, myös edullinen ratkaisu henkilöstön työkunnon kohottamiseen. Henkilöstön hyvä fyysinen kunto näkyy ja tuntuu yrityksen suorituskyvyssä. Tutkimukset osoittavat, että henkilöstön hyvinvoinnilla ja yrityksen taloudellisella menestyksellä on selvä yhteys. 

Virkisteri räätälöi yrityksellesi sopivan henkilöstöliikunnan palvelukokonaisuuden. Alkukartoituksessa käymme läpi työn kuormitustekijöitä, henkilöstön ja työnantajan toiveita, sekä selvitämme, missä ja milloin yrityksen liikuntapalvelut olisi tarkoituksenmukaisinta ja edullisinta järjestää. 

Viikottainen liikuntapaketti koostuu yhdestä tai useammasta eri lajista personal trainereillä-, taukoliikunnoilla- tai kehonhuoltopalveluilla höystettynä.