”Aikuisten välitunnit” ovat jo totta - yhä useampi suuri yritys panostaa taukoliikuntaan, sillä liikkuva tauko vähentää stressiä ja lisää työssä viihtymistä

Tutkimukset osoittavat, että henkilöstön hyvinvoinnilla ja yrityksen taloudellisella menestyksellä on selvä yhteys. 

Kun työntekijöiden aivot voivat hyvin, mieli ja kehokin voivat paremmin. Esimerkiksi keskittymiskyky paranee ja vaativat työtehtävät tuntuvat onnistuvan helpommin. Yhä useammissa yrityksissä henkilöstöjohto on alkanut hyödyntämään tätä tietoa ja luonut työntekijöille konkreettisia mahdollisuuksia lisätä esimerkiksi liikkuvia taukoja työpäiviin. Kun työympäristöä ja työntekoa on muokattu liikkuvammaksi, myös työteho ja terveys ovat parantuneet ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet. 

Liikkuva tauko on Virkisterin kehittämä taukoliikuntatuote. Se on ammattilaisen ohjaama kymmenminuuttinen harjoitus työkuormituksesta palautumiseen ja tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyvyn tasapainottamiseen. Ryhmässä tapahtuvan harjoituksen lisäksi sen aikana annetaan myös yksilöllistä ohjausta ja seurantaa. 

Viikottaiset säännölliset tapaamiset tuottavat tulosta ja auttavat tunnistamaan yhteisöstä ne, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Varhaisen puuttumisen mallilla ja säännöllisesti toistuvilla tauoilla saadaan aikaan merkittäviä hyvinvoinnin muutoksia ja säästöjä.

Liikkuva tauko vähentää tutkitusti esimerkiksi päätetyöstä aiheutuvia tuki-ja liikuntaelinsairauksia ja sairaspoissaoloja.   

Jo muutamankin minuutin fyysinen aktiivisuus on aivoille merkittävä. Se kasvattaa vireystilaa ja parantaa jaksamista. Liikkuessa aivojen eri osien verkostoituminen paranee, uusia hermosoluja muodostuu ja kuona-aineiden poisto tehostuu.

Kiinnostuitko? Kysy lisätietoja info@virkisteri.fi


Haluatko yrityksellesi tai tiimillesi oman taukoliikuntavideon? Virkisteri tuottaa Liikkuvaa taukoa yritysten koulutus-, kokous ja asiakastilaisuuksien taukoihin.

NIVA promotes physical exercise at the workplace. Just follow instructions on the video – start by getting up from your chair