Virkisterin hyvinvointivalmennus innostaa työntekijää motivoitumaan ja ottamaan vastuun fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista.

Henkilöstöliikunnan ja -valmennuksen ammattilaispalveluja tarjoava Virkisteri on kehittänyt henkilöstön hyvinvoinnin tueksi hyvinvointivalmennus-kokonaisuuden, jonka avulla voidaan konkreettisesti lisätä työntekijöiden työssäviihtyvyyttä, itsetuntemusta ja hyvinvointia.

Valmennus perustuu liikunnan ja terveyden huippuammattilaisten toteuttamiin luentoihin, Firstbeat-hyvinvointianalyysiin ja rentoutusharjoituksiin, joiden avulla työntekijä oppii ymmärtämään oman kehonsa toimintaa erilaisissa tilanteissa sekä oman hyvinvointinsa edistämisessä.

Valmennus voidaan räätälöidä toteutettavaksi myös esimerkiksi syksyn tai kevään ns. kick-off –päivän ohjelmaksi, tai osaksi virkistyspäivää, jolloin siihen kuuluu luentokokonaisuus, liikunnallinen osuus tai rentoutusharjoitus.

”Tänä päivänä on yhä tärkeämpää ymmärtää työn ja vapaa-ajan, säännöllisen liikunnan, monipuolisen ruokavalion ja levon väliset yhteydet ja vaikutukset kunkin omassa elämässä. Firstbeat-hyvinvointianalyysin mittaustulokset kertovat lahjomattomasti lähtötilanteen ja muutoksille on ammattitaitoisessa ohjauksessa helppo motivoitua. Olemme saaneet erittäin hyvää palautetta hyvinvointivalmennuksen pilottihankkeista”, Virkisterin toimitusjohtaja Riikka Ilmivalta sanoo.

”Sain hyvinvointimittauksesta ja yrityksemme kick-off -päivästä itselleni tärkeää tietoa työpäivän aikaisesta stressitasostani ja palautumiskyvystäni sekä yöunen laadusta. Asiantuntijaluennot olivat erinomaisesti työelämän tarpeisiin räätälöidyt. Minulle mittausmenetelmän tieteellinen, mittauksen luotettavuutta lisäävä tausta toi lisävarmuutta siitä, miten voin huolehtia työkyvystäni ja hyvinvoinnistani arjen tiimellyksessä. Mittaus toimii hyvänä motivaattorina ja kannustajana terveellisten muutosten ja itsetuntemuksen tiellä”, Sanoma Tekniikkajulkaisujen toimittaja Johanna Aatsalo kertoo.

Hyvinvointivalmennuksen luennoilla Kansainvälisesti tunnustettu aivotutkija ja lääkäri Kiti Müller kertoo havainnollisesti aivojen toiminnasta ja yhteydestä hyvinvointiin. Luento auttaa ymmärtämään työn, ylirasituksen ja itsetuntemuksen yhteyksiä. Lisäksi se kertoo aivojen roolista konkreettisin esimerkein muun muassa työkyvyn, ongelmanratkaisukyvyn, uuden oppimisen ja luovuuden yhteydessä.

Rentoutusluento ohjaa ja neuvoo erilaisia tapoja toteuttaa pieniä, työpäivän aikaisia palautumistaukoja. Luento kertoo myös rentoutumisharjoituksen fysiologisen tausta eli sen mihin pienetkin rentoutumishetket perustuvat ja miten työntekijä voi itse opetella tauottamaan työpäiväänsä.

Hyvinvointivalmennuksen ravinto -osuudessa käsitellään esimerkiksi "Miten parantaa energisyyttä, muistia ja hyvinvointia ruokavalinnoilla” Ravintoterapeutti Reijo Laatikaisen briljantti luento tuo rentoutta ja ryhtiä arjen ruokavalintoihin.

Lisätiedot :

Riikka Ilmivalta, riikka@virkisteri.fi, puh. 040 5303 945