Etätyön hyvinvointiopas - Virkeiden työpäivien puolesta

Etätyön hyvinvointiopas

Kati Boijer-Spoof Heikinheimon ja Riikka Ilmivallan Etätyön hyvinvointiopas (Bazar Kustannus) tarjoaa tietoa työskentelyyn liittyvien valintojen tueksi sekä konkreettisia vinkkejä arjen tilanteisiin. Tämän oppaan avulla varmistat oman ja työyhteisösi hyvinvoinnin hybridityöympäristössä. Kun palautuminen käynnistyy jo työpäivän aikana, kuormitustaso jää alhaisemmaksi ja työssä jaksaminen sekä työteho vahvistuvat.

Kirjan teemakokonaisuudet

  • Kognitiivinen ulottuvuus: Onko etätyö erilaista aivojen kannalta? Mitä on kognitiivinen ergonomia, ja mistä se rakentuu etätyössä?
  • Fyysinen ulottuvuus: Miksi työpisteen hyvä ergonomia ei välttämättä ratkaise istumatyön ongelmia? Miten liikkumattomuus etätyöpäivän aikana heijastuu työtehoon, luovuuteen ja ongelmanratkaisukykyyn – vai heijastuuko?
  • Ravitsemuksellinen ulottuvuus: Mikä on ravinnon vaikutus työtehoon? Mitkä ovat kolme terveydelle tärkeintä ravitsemusratkaisua erityisesti etätyössä?
  • Sosiaalinen ulottuvuus: Mikä yksittäinen asia vaikuttaa eniten yksilön hyvinvointiin tiimissä ja miten sitä voi vahvistaa? Mitä on tärkeää tiedostaa etäkommunikaation riskeistä?
  • + Tapojen muuttamisen psykologia: Pelkkä tiedon saaminen ei useinkaan riitä muuttamaan käytöstämme. Siksi käymme läpi muutoksen esteistä ja esittelemme konkreettisia menetelmiä, joiden avulla tämänkin kirjan vinkkejä saa ujutettua arkeensa!

Pidä tauko kanssamme!

Hyödynnä lyhyitä täsmätreenejä työpäivän lomassa! Alta löytyy myös kaksi meditaatioharjoitusta sekä vajaan vartin mittainen venyttelyohjelma, joka kannattaa opetella ja käydä läpi vaikkapa tv:tä katsellessa. Ohjaajina Etätyön hyvinvointioppaan kirjoittajat, työfysioterapeutti Riikka Ilmivalta ja mindfulness- ja pilatesohjaaja Kati Boijer-Spoof Heikinheimo.

Etätyön hyvinvointiopas

Tämän oppaan avulla varmistat oman ja työyhteisösi hyvinvoinnin muuttuneessa työympäristössä.