Psykososiaalisen kuormituksen hallinta

Työnantajalla on lain edellyttämä velvollisuus arvioida ja vähentää työpaikalla esiintyvää psykososiaalista kuormittumista. Onnistuneella kuormituksen hallinnalla on yksilön työkyvyn lisäksi vaikutuksia myös organisaation tuottavuuteen, työnantajamielikuvaan ja henkilöstön pitovoimaan. Tässä me voimme auttaa!

Kevennetään kuormitusta yhdessä

Valitse teille sopivin konsepti ja varmista lakisääteisen velvoitteen täyttyminen

Järjestämme työyhteisönne vastuuhenkilöille, kuten esihenkilöille ja työsuojeluvaltuutetuille, suunnatun intensiivikoulutuksen. Hyvää työtä – työkaluja psykososiaalisen kuormittumisen kartoittamiseen, riskinarviointiin ja hallintaan on 3 h mittainen tiivis työpaja, josta saa konkreettiset eväät työyhteisön/tiimin kuormittumisen hallinnan prosessin rakentamiseen. Tämän koulutuksen ansiosta vastuuhenkilöt voivat varmistaan, että lakisääteiseen velvoitteen täyttämiseen on hyvät työkalut.

Räätälöity puheenvuoro tiimipäivään

Oivalluttava luento tiimille tai koko työyhteisölle. Osaamme kertoa käytännönläheisesti, mistä psykososiaalisessa kuormittumisessa on kyse ja millä keinoin voimme vähentää sitä arjessa – yhdessä ja itsenäisesti. Luento voi sisältää esimerkiksi seuraavia teemoja:

  • Työn sisältö​, työjärjestelyt ja työympäristön sosiaalinen toimivuus​.
  • Psykologinen turvallisuus
  • Työnantajan ja työntekijän velvollisuudet.

Varaa maksuton 30 minuutin konsultaatio psykososiaaliseen kuormittumiseen perehtyneen Riikka Ilmivallan kanssa.

Käydään läpi, mikä on organisaationne tilanne, täyttyvätkö lakisääteiset velvoitteet jo nyt vai kaipaisitteko tukea kuormittumisen kartoituksessa ja hallinnassa. Riikka Ilmivalta on Työterveyslaitoksen kouluttama Aivotyöagentti, työfysioterapeutti ja tietokirjailija.

Räätälöidään organisaatiollenne sopiva ratkaisu