Tappaako etätyö luovuuden? Tutkimustieto vs. arkikokemukset

Hybridimalli hakee muotoaan, ja pitkän etäpainotteisen jakson jälkeen läsnätyö on lisääntynyt. Lähteekö luovuus ja innovaatiokyky nyt nousuun? Kati Boijer-Spoof Heikinheimo löysi tutkimustiedosta näkökulmia sekä puolesta että vastaan.

Organisaatioiden nyt pohtiessa itselleen sopivaa työskentelymallia, huomioitavia näkökulmia on valtavasti. Poimin tarkasteluun niistä yhden: vaikutukset luovuuteen ja innovaatiokykyyn. Aihe on minulle erityisen kutkuttava, koska vaikka olen kirjoittanut kollegani kanssa etätyötä käsittelevän kirjan ja seuraan tiiviisti aiheeseen liittyvää tutkimusta ja keskustelua, minulla ei ole aiheesta vedenpitävää näkemystä. Annan siis sinun tehdä omat johtopäätöksesi, hyödyntäen esimerkiksi seuraavia näkökulmia.

✅Etätyö kasvattaa luovuutta, koska olemme luovempia yksilöinä kuin ryhmänä

Siis anteeksi mitä? Se oli ainakin oma reaktioni, ja jouduin lukemaan tekstin useampaankin kertaan. Kyseessä ei kuitenkaan ole mikä tahansa heitto, vaan sen on tehnyt kokenut johtamisen professori Leigh Thompson arvostetun MIT Sloan Management Review -lehden artikkelissaan. Hän on tutkinut etätyötä kollegoidensa kanssa parinkymmenen vuoden ajan ja on sitä mieltä, että virtuaalityö voi olla luovuudelle boosteri.

Eikö ihmisten välinen synergia ole itsestäänselvyys? Tässä uskossa ovat Thompsonin mukaan lähes kaikki osallistujat hänen pitämissään johdon työpajoissa. Samaan hengenvetoon hän toteaa, että tutkimusnäyttö ei tue tätä näkemystä. Itse asiassa luovuus vähenee ryhmässä, sillä yksien äänet pääsevät toisia paremmin kuuluviin. Yritämme myös miellyttää muita ja olla kohteliaita, kun kommentoimme toisten ehdotuksia. Lisäksi kaikenlaiset häiriöt, kuten rönsyilevän keskustelun seuraaminen, vaikuttavat sekä ideoiden määrään että laatuun kielteisesti. Virtuaalialustoilla asetelma on Thompsonin mukaan tasa-arvoisempi. Tämä korostuu erityisesti, jos käytetään anonyymeja työkaluja kuten virtuaalista ”valkotaulua” tai muistilappuja, joihin kukin voi listata ideoitaan nimettömästi.

Etätyön rajoitukset puskevat kohti luovaa ajattelua

Myös tämä on yksi Thompsonin argumenteista, kun hän esittää luovuuden kukoistavan etätyössä. Virtuaalialustat rajoittavat vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Ei-sanalliset viestit ovat niukempia kuin kasvokkain, vain yksi henkilö voi puhua kerrallaan, fasilitaattorit voivat hallita pienryhmien muodostumista (breakout groups) sekä aikataulua ja niin edespäin.

Deadline on paras motivaattori, sanotaan – ja sama pätee muihinkin toimintaa rajoittaviin ehtoihin. Niukkuus pakottaa luovuuteen. Thompsonin mukaan virtuaaliyhteistyön rajoitukset vaikuttavat luovuutta edistävästi.

Etänä ideointi jäykistyy ja muuttuu monivaiheiseksi

Haastattelimme teostamme varten etätyön kokemusasiantuntijoita. Keskustelimme myös luovista työvaiheista. Eräs haastateltavistamme kuvasi kokemustaan seuraavasti:

”Kun ideoidaan uutta, on tärkeää olla niin sanotusti iholla. Yksi heittää ajatuksen, toinen jalostaa, kolmas etsii tietoa. [Etänä] kehittelen ideaa itsekseni, sitten esittelen sen kollegoille, saan kommentit ja tämän jälkeen muokkaan. Onhan se aika paljon jäykempää!”

❌Ketterä, luova ongelmanratkaisu ei onnistu yhtä hyvin virtuaalisesti

Tämä esimerkki on ajalta ennen pandemiaa. 2010-luvun alussa monet it-alan yritykset halusivat olla etätyön edelläkävijöitä. Näin myös yhteisöalusta Reddit. Virtuaali- ja etätyökalujen käyttöönottoon ja kehitykseen uhrattiin paljon aikaa ja vaivaa. Vuonna 2014 yritys ilmoitti kuitenkin siirtävänsä kaikki toiminnot San Franciscon -konttorilleen. Muuttoon annettiin aikaa kaksi kuukautta.

Toimitusjohtajan mukaan syvällistä osaamista mutta nopeita ratkaisuja vaativissa tilanteissa ei onnistuttu etänä riittävän hyvin. Niissä olisi tarvittu spontaania ajatusten pallottelua, ketterästi kasvotusten.

Toki pandemian myötä olosuhteet ovat muuttuneet, ja myöskin virtuaalityökalut kehittyneet. Reddit suhtautuu taas erittäin myönteisesti etätyöhön suurimmassa osassa työrooleista.

Yhteenvetoa

Olemme vasta alussa hybrityön opettelussa. Uskon, että vasta kokemuksen karttuminen osoittaa yllä olevat näkökulmat oikeiksi tai vääriksi. Itse huomaan kaipaavani kasvokkain tapaamista juuri silloin, kun ajatteluni on keskeneräistä ja haluan pallotella ideoitani. En pysty aivan purematta nielaisemaan väitettä siitä, että ryhmäsynergia on puppua. Mutta johtuuko tämä siitä, että ekstroverttinä olen luontevasti äänessä ryhmässä?  Ja että näillä kilometreillä uskallan heittää typeriäkin ideoita ilmaan? Täytyypä jatkaa asian pohdiskelua.

Lisää aiheesta voit lukea Kati Boijer-Spoof Heikinheimon ja Riikka Ilmivallan Etätyön hyvinvointioppaan luvusta Yhteisö.
Edellinen artikkeli
E-opas: 5+1 vinkkiä virkeämpään hybridityöhön
Seuraava artikkeli
Neurosonic-hoidot osana Virkisterin yksilövalmennuksia