Työhyvinvointi

Hyvinvoiva työntekijä tekee parasta tulosta. Virkisterin valmennus perustuu liikunnan ja terveyden huippuammattilaisten toteuttamiin luentoihin, hyvinvointianalyyseihin ja fyysisen kunnon kohottamiseen. Räätälöimme työhyvinvointivalmennuksemme yritykselle sopivaksi kokonaisuudeksi.

Virkisterin tiimipäivät Popup

Hyvinvointivalmennus

Työssäviihtyvyyden, itsetuntemuksen ja hyvinvoinnin lisääminen

Virkisterin hyvinvointivalmennus innostaa työntekijää motivoitumaan ja ottamaan vastuun fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista. Henkilöstöliikunnan ja -valmennuksen ammattilaispalveluja tarjoava Virkisteri on kehittänyt henkilöstön hyvinvoinnin tueksi hyvinvointivalmennus-kokonaisuuden, jonka avulla voidaan konkreettisesti lisätä työntekijöiden työssäviihtyvyyttä, itsetuntemusta ja hyvinvointia.

Virkisterin valmennus perustuu liikunnan ja terveyden huippuammattilaisten toteuttamiin luentoihin, hyvinvointianalyyseihin ja fyysisen kunnon kohottamiseen. Valmennusjakson avulla työntekijä oppii ymmärtämään oman kehonsa toimintaa erilaisissa tilanteissa sekä oman hyvinvointinsa edistämisessä.

Valmennuksen osa voidaan räätälöidä toteutettavaksi myös esimerkiksi syksyn tai kevään ns. kick-off –päivän ohjelmaksi, tai osaksi virkistyspäivää.

1. Jakso: Fyysinen kunto ja ravitsemus

 • Kehonkoostumusmittaus
 • Personal Trainer DUO- tai pienryhmävalmennus
 • Henkilökohtainen ravintoanalyysi
 • Asiantuntijaluento ravintoanalyysien pohjalta.
Ravitsemustieto

2. Jakso: Hyvinvointi ja työstä palautuminen

 • Firstbeat työhyvinvointianalyysit
 • Henkilökohtaiset palautteet
 • Ryhmäpalaute
 • Asiantuntijaluento
 • Mindfullness- tai palauttava liikunta.
Virkisterin tiimipäivät Popup

3. Jakso: Fyysinen palautuminen, liikuskelun lisääminen ja istumisen vähentäminen työpäivän aikana

 • Henkilökohtainen istumisen ja aktiivisuuden mittaus ja palaute
 • Ryhmäpalaute
 • Työyhteisön yhteiset toimenpiteet elpymiseen tai istumisen vähentämiseksi ja liikeen lisäämiseksi työpaikalla.
 •  Asiantuntijaluento joka opettaa ymmärtämään Miksi ja kuinka vaarallista istuminen oikeasti on ja suhteuttamaan istumisen terveysriskien merkityksen omaan elämäntilanteeseen
 • Liikkuva Tauko -taukoliikuntapalvelun käynnistys organisaatioissa
Liikkuva tauko: Taukojumppa

4. Jakso: Liikkuvuuden ja kehon lihastasapainon lisäys

Moni kolotus saa alkunsa kehon puolieroista. Kireiden ja heikkojen lihasten yhdistelmästä, johon voidaan vaikuttaa päivittäisellä viiden minuutin harjoittelulla. Vähemmän kolotuksia, enemmän työn iloa!

 • TE3 liikkuvuusanalyysit ja omaohjema
 • Asiantuntijaluento
Valmennus

Annamme työntekijöillenne avaimet hyvinvointiin

Hyvinvointiluennot

Hyvinvointivalmennuksen luennot
 • Aivot ja työ. Hyvinvointivalmennuksen luennoilla Kansainvälisesti tunnustettu aivotutkija ja lääkäri Kiti Müller kertoo havainnollisesti aivojen toiminnasta ja yhteydestä hyvinvointiin. Luento auttaa ymmärtämään työn, ylirasituksen ja itsetuntemuksen yhteyksiä. Lisäksi se kertoo aivojen roolista konkreettisin esimerkein muun muassa työkyvyn, ongelmanratkaisukyvyn, uuden oppimisen ja luovuuden yhteydessä.
 • Mindfullness -luento /webinaari 
  Rentoutusluento ohjaa ja neuvoo erilaisia tapoja toteuttaa pieniä, työpäivän aikaisia palautumistaukoja. Luento kertoo myös rentoutumisharjoituksen fysiologisen tausta eli sen mihin pienetkin rentoutumishetket perustuvat ja miten työntekijä voi itse opetella tauottamaan työpäiväänsä.
 • Ravinto luennot /webinaarit 
  Hyvinvointivalmennuksen ravinto -osuudessa käsitellään esimerkiksi ”Miten parantaa energisyyttä, muistia ja hyvinvointia ruokavalinnoilla” Ravintoterapeutti Reijo Laatikaisen briljantti luento tuo rentoutta ja ryhtiä arjen ruokavalintoihin.

Miksi työhyvinvointi on tärkeää?

Paranna työntekijöidesi tehokkuutta ja jaksamista
 • Työhyvinvointi on sekä työnantajan että tekijän vastuulla
 • Sairaspoissaolot vähenevät ja sitä kautta kustannussäästöjä
 • Työhyvinvoinnin kasvaessa työn tuottavuus ja työhön sitoutuminen kasvaa
 • Työteho nousee
 • Työhyvinvoinnilla on vaikutusta työilmapiirin

Kun ihmiset liikkuvat, työtkin sujuvat paremmin

Valikko