Työhyvinvointikortti®-koulutus
Osaamista ja intoa työhyvinvoinnin kehittämiseen

Työyhteisöllenne räätälöity Työhyvinvointikortti®-koulutus antaa selkeän suunnan ja välineitä jatkuvaan kehittämiseen. Se auttaa muodostamaan yhteisen käsityksen työhyvinvoinnista, jäsentää rooleja ja vastuita sekä edistää yhteistyötä.

Miksi juuri Työhyvinvointikortti®-koulutus?

Koulutuksessa saadaan täsmäapua työhyvinvoinnin kehittämiseen työpaikalla. Se vahvistaa yhteistä käsitystä työhyvinvoinnista, jäsentää rooleja ja vastuita sekä tiivistää yhteistyötä. Räätälöidyssä koulutuksessa löydetään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Mistä työhyvinvointi rakentuu?
  • Mitä voimavaroja ja kehittämistarpeita meidän työpaikallamme on?
  • Miten johtamisella ja työyhteisön keinoin parannetaan työhyvinvointia?
  • Miten hallitaan kuormitusta sekä tuetaan terveyttä ja työkykyä meidän työarjessa?

Koulutuksen suorittaneet saavat Työhyvinvointikortin ja voivat hakea maksutonta osaamismerkkiä.

Lähi- tai verkkokoulutus valituille työyhteisön jäsenille

Koulutus voidaan räätälöidä esimerkiksi johdolle, työsyöjelutoimikunnalle, esihenkilöille tai koko henkilöstölle. Työyhteisö hyötyy eniten, kun mahdollisimman moni osallistuu koulutukseen. Työhyvinvointi on kaikkien yhteinen asia!

Ennakkokyselyn pohjalta tunnistamme voimavara- ja haastekohdat, joiden perusteella koulutus räätälöidään. Koulutuspäivän aineistot, keskustelut ja ryhmätehtävät auttavat työstämään kehittämiskohteita koulutuksen jälkeen.

Teoriatietoa ja työpajatyöskentelyä yhdistävä koulutus kestää yhden päivän (7,5 h) ajan ja se voidaan toteuttaa yhdessä tai kahdessa osassa, läsnä tai verkon kautta.

Valmennuksista ja koulutuksista vastaavat Työturvallisuuskeskuksen kouluttamat Työhyvinvointikortti®-kouluttajat Kati Boijer-Spoof Heikinheimo ja Riikka Ilmivalta.