Työturvallisuuslaki päivittyy 1.6.2023 – mitä se tarkoittaa?

Muutoksen päätavoitteena on edistää yli 55-vuotiaiden työssä jaksamista ja siten mahdollistaa työurien piteneminen. Täsmennykset koskevat kuitenkin myös muita henkilöstöryhmiä – oleellista on jatkossa kiinnittää tarkemmin huomiota kunkin yksilöllisiin työsuojelutarpeisiin.

Työturvallisuuslain keskeisimmät päivitykset koskevat:

1) Työnantajan yleistä huolehtimisvelvoitetta (8 §):
• ”Työnantajan on erityisesti otettava huomioon, että työntekijän henkilökohtaiset edellytykset voivat edellyttää yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä työntekijän turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi.”
✅Käytännössä tätä voisi tarkoittaa esimerkiksi elämäntilanteen huomiointi työajoissa ja etätyökäytännöissä.
• “Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta sekä työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä työssä. [Päivitys:] Työnantajan on myös tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen.”
✅Tarkkailua voi toteuttaa vaikkapa kyselyjen muodossa tai Vointy-hyvinvointisovelluksen avulla.

2) Työnantajan velvollisuutta selvittää ja arvioida työn vaarat (10 §)
• Huomioitavien asioiden listaan (ikä, sukupuoli,ammattitaito ja muut henkilökohtaiset edellytykset) on vielä erikseen lisätty ikääntyminen.
✅On siis tarpeen huomioida, tarvitaanko erityisiä toimenpiteitä, jos esimerkiksi näkökyky tai työkyky on ikääntymisen ansiosta muuttunut.
• Lisäksi lakiin on täsmennetty, että työnantajan tulee huomioida
“työn fyysiset kuormitustekijät sekä työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät kuormitustekijät.”
✅Psykofyysisen kuormituksen seurannassa ketterä ja ilmainen keino on ottaa käyttöön säännölliset esihenkilön ja työntekijän 1to1-palaverit.

3) Työnantajan velvollisuutta antaa työntekijälle opetusta ja ohjausta (14 §)
• Riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä tulee antaa sekä perehdytys toteuttaa työntekijän ammattitaito ja työkokemus – sekä päivityksen mukaisesti myös “muut hänen henkilökohtaiset edellytyksensä huomioon ottaen.”
✅Kun otetaan käyttöön uusia digitaalisia työvälineitä, perehdytyksessä ja käyttöönotossa on tärkeää huomioida esimerkiksi työntekijän ikä.

Kyse on siis pienistä täsmennyksistä, jotka osaltaan ohjaavat suomalaista työelämää inklusiivisempaan suuntaan. Työturvallisuuslaki kokonaisuudessaan löytyy Finlexin sivulta.

Me Virkisterillä olemme mieluusti apuna pohtimassa työarkeen solahtavia ratkaisuja. Ota yhteyttä >>

Edellinen artikkeli
Eiköhän laiteta teidänkin ergonomia-asiat kuntoon!
Seuraava artikkeli
❗Miten välttää liikuntainnostuksen lopahtaminen – taas kerran❓